Personlig coaching


Veiskiller kan både være vanskelige å oppdage og håndtere. Grubler du noen ganger over hvor veien skal gå videre? Hva du skal fylle dagene med? Hvilken jobb passer for meg? Har jeg kastet bort livet hittil?

For å finne gode svar og retninger, trenger en støtte, nye perspektiver, inspirasjon og struktur.

Se helheten for å finne retningen

Hva er riktig for deg? Hele deg må delta for å finne rett vei videre. Coaching dreier seg om å se hele mennesket og hele livet for å oppdage helheten.

Det kan være snakk om for lite tid, for lite krefter, for mye familie, for mye jobb, for lite familie og for lite jobb. Vet du ikke hvilken vei du ønsker videre?

En likeverdig lytter

Det er min jobb å legge en struktur som gjør at du klarer å se de mulige veiene som finnes. Som coach skal ikke jeg fikse deg, men vi danner en allianse hvor vi er likeverdige partnere. Det betyr at et av mine hovedfokus er ikke la meg friste meg til å tro at jeg har den beste løsningen for deg, i stedet så skal jeg være til stede hos deg, lytte både til det du sier og ikke minst: Hva du ikke sier.

Jeg stiller åpne spørsmål som bringer deg nærmere de viktige svarene. Når vi kommer dit så hjelper jeg deg å se nye perspektiver.

Sabotørene i livet

Noen av de største hindringene er de fordommene vi og andre har om hvilke muligheter som faktisk finnes. Disse er det viktig å håndtere. I coaching så kalles de sabotører, og det er nettopp det de er, de saboterer livet vårt. Det verste er at de ofte kan stå frem som fornuftig, nøkterne eller realistiske.

Jeg vil understreke at coachingen er åpen og gjennomsiktig. Coachen kommer ikke til å «lure» deg på noen måte. Du kan alltid spørre hva som skjer i coachingen, og jeg vil alltid fortelle deg det.

Å skape endring kan gå veldig raskt, å få den til å vare krever tålmodighet.

Google+