Metode

En coach skal stille de gode spørsmålene slik at du ser at du har det som skal til.

Kontrast Coaching tar utgangspunkt i Co-Active Coaching i fra The Coaches Training Institute (CTI). Alle med sin utdannelse og sertifisering fra CTI har en felles plattform som vi jobber ut fra.

En Co-Active Coach legger mer vekt på å stille gode spørsmål, lytte og lokke fram den kompetansen og kreativitet en klient allerede har, enn å instruere eller gi råd. Co-Active Coaching bruker en rekke verktøy utviklet av CTI som er ansett som en anerkjent og solid standard i løpet av de siste 20 årene av coaching som profesjon.

Denne coachingmetoden baserer seg på det forholdet som utvikles mellom coachen og klienten. Nøkkelen til suksess ligger nettopp her og denne relasjonen gjør at du kan ta bedre valg og leve et fullere liv. Du er eksperten på deg selv og coachen er ekspert på de prosessene som hjelper deg å finne svarene.

Som coach skal ikke jeg fikse deg, men vi danner en allianse hvor vi er likeverdige partnere. Min jobb er å se deg som kreativ og full av ressurser. Det betyr at et av mine hovedfokus er å ikke la meg fristes til å tro at jeg har den beste løsningen for deg. I stedet skal jeg være til stede hos deg, lytte til det du sier og ikke minst: Hva du ikke sier.

Jeg stiller åpne spørsmål som bringer deg nærmere de viktige svarene. Når vi kommer dit så hjelper jeg deg å se nye perspektiver. Vi gjør oss kjent med visjoner, drømmer og mål.

Etter det så kan neste skritt være å bli kjent med muligheter og hindringer. Noen av de største hindringene er våre egne og andres fordommer overfor mulighetene våre. Disse er det viktig å håndtere. I coaching så kalles de sabotører, og det er nettopp det de er, de saboterer livet vårt. Det verste er at de ofte kan stå frem som fornuftig, nøkterne eller realistiske.

Jeg vil understreke at coachingen er gjennomsiktig. Coachen kommer ikke til å «lure» deg på noen måte. Du kan alltid spørre hva som skjer i coachingen, og jeg vil alltid fortelle deg det.

Å skape endring kan gå veldig raskt, å få den til å vare krever tålmodighet.

Google+