Referanser

Les erfaringene fra noen av Kontrast Coachings tidligere kunder.

 
 

Jeg har jobbet sammen med Ketil i litt over ett år nå og vi kommer til å jobbe sammen i lang tid fremover. Ketil er en fantastisk coach! Ketil er veldig flink til å gi meg mot og vidsyn i mitt daglige virke, samt balanse i hverdagen. Han har en fantastisk evne til å få meg til å mestre mine utfordringer og oppnå mine målsetninger.

Jeg er ikke sikker på at jeg hadde valgt å ta de samme beslutningene eller hadde oppnådd samme grad av suksess uten hjelp av Ketil. Jeg hadde nok heller ikke sovet så godt om natten som jeg gjør nå. I en hverdag der min jobb krever mye av meg selv, samtidig som jeg er småbarnspappa og ektemann, har Ketil gitt meg balanse og trygghet. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal prate med Ketil, selv om temaene ofte kan være litt ubehagelige og litt utfor komfortsonen. Men gjennom samtalene får jeg sett meg selv utenifra. Jeg får sett hva som er viktig for meg som person. Hva som gjør meg fornøyd med livet, hva som motiverer meg og hva jeg selv vil prioritere.

Gjennom vårt arbeid det siste året har min bedrift gått gjennom en utrolig utvikling. Jeg leder et ingeniørkontor som har suksess i vårt marked og kraftig vekst. Vi har også etablert vårt første avdelingskontor. Samtidig har jeg en familie som opplever meg som mer til stede, engasjert og gladere. Det er mange årsaker til denne suksessen. Ketil er en viktig del av dette.

Leif Madsen Bærheim, daglig leder, BrannCon AS, 37 år

Jeg og Ketil har hatt et tett samarbeid i godt over et år. Han har hjulpet meg til å gjøre de riktige grepene som ung grunder og har hjulpet meg med å bli en bedre leder.

Ketil er en god samtalepartner som viser utrolig god kløkt på krevende problemstillinger man møter på som grunder. Samtidig har han fått meg til å gjøre grep som har vært viktige for meg både personlig og i arbeidslivet.

Fredrik Evjen Ekli, daglig leder, Layup by Cipio, 23 år

Ketil har vært min coach gjennom min sertifiseringsperiode som coach. Min bestilling til Ketil var blant annet at jeg trengte en coach med humoristisk sans, og det fikk jeg.

Gjennom et drøyt halvår ble jeg coachet på alle mine opplevde utfordringer i forbindelse med sertifiseringen. Ketil er faglig dyktig, og er svært godt forankret som Co-Active coach, og jeg følte meg trygg og vel ivaretatt fra første stund. Ketil hadde en egen evne til å lese meg, og utfordret meg stadig på ting jeg i ettertid ser har bidratt til vekst og utvikling for egen del som coach og menneske.

Tre ord som beskriver Ketil som coach: Engasjert, humørfylt og ærlig.

Trude Aronsen, CPCC, 49 år

Jeg har brukt Ketil som min coach og klippe gjennom min sertifisering som CPCC. Vi har jobbet sammen i 1,5 år og er ikke ferdig med hverandre enda . Det har gitt meg mulighet til å jobbe strukturert, balansert og målfokusert. Samtidig får jeg store utfordringer fra Ketil som gjør at jeg tør sikte enda høyere enn jeg trodde var mulig.

Ketil holder snoren slik at jeg kan fly!

Heidi Arna, CPCC

Gjennom mitt første år som toppleder har Ketil sin coaching vært til enorm hjelp og støtte. Som fersk leder dukker det opp en rekke utfordringer og pressede situasjoner som kan oppleves tøffe og krevende, men med god hjelp fra Ketil har det første året som leder først og fremst blitt et godt og lærerikt år. Han har hjulpet meg med å løfte blikket, fokusere på det som er viktig, og bli en roligere og tryggere leder. Anbefales på det varmeste.

Eyvind Brox, 33 år, daglig leder 

Ketils coaching har hjulpet meg til å bli en bedre leder. Gjennom samtalene har jeg fått en mer strukturert arbeidsdag og blitt bedre til å ta tak i de oppgavene jeg har gruet meg mest til I tillegg til at prosessen har gitt meg nye perspektiver i arbeidshverdagen har den også fått meg til å balansere jobb og privatliv bedre. Denne balansen har gjort min hverdag lettere og jeg tror mine kollegaer også kan merke at de har fått en roligere leder med litt bedre tid og litt mer overskudd.

Kari 40 år, leder for frivillig organisasjon

Det siste året har jeg hatt regelmessige coaching med Ketil Hvindenbråten. Målet med coachingen har vært å nøste opp i en hektisk hverdag, samt få hjelp til å holde fokus på de viktigste arbeidsoppgavene. Dette har vært overraskende nyttig og inspirerende i mitt daglige virke. Gode samtaler og enkle verktøy til bruk i hverdagen har gitt avkastning både personlig og profesjonelt.

Artist/ kunstner, 43 år, Vestfold

I Sandsæter Consulting AS har vi leid inn Ketil som coach over en periode på ca ett år. Han er en coach som leverer. Han er faglig sterk og håndterer alle utfordringer som kommer. Med trygghet og glimt i øyet blir han høyt verdsatt av sine coachee’s, og han får gode evalueringer på sitt arbeid. Vi kan trygt anbefale Ketil!

Janne Sandsæter, daglig leder

Som styreleder ved Kro og Kultur-styret ved Kroa i Bø, økonomiansvarlig i studentavisa BØSS, frivillig trivselsvakt og bookingansvarlig for Viko i Bø, samt fulltidsstudent og bartender, er tidsklemma et faktum. Å finne en balanse i hverdagen hvor man skal få tid til alt, har vist seg å være en utfordring og det har gått utover nattesøvnen. Ketil og jeg hadde en veldig god samtale i forkant av et kurs med Kroa i Bø. Ketil fikk veldig lett ut av meg hva det er jeg trenger å gjøre for min egen del fremover og hva mitt hovedfokus fremover bør og må være. Samtalen med Ketil fikk meg til å innse hva min styrke består av og hvordan jeg skal kunne utnytte mitt potensial i min hverdag. Det er veldig lett å åpne seg for Ketil og han går rett på og holder ingenting tilbake. Anbefaler Ketil på det varmeste!

Mari Beate Sannes, styreleder, Kro og Kultur, 25 år

Ketil leser meg som en åpen bok. Det har gjort at jeg både gruer meg og gleder meg til samtalene våre. Det var ikke lett å skjule tankene mine, han fikk dem frem uansett.

For meg har coaching betydd å få orden på livet. De store tingene som jeg aldri har tatt tak i selv. Tidsmessig passet det utrolig bra å ha Ketil parallelt med mitt første år i arbeidslivet. Det som føltes som kaos og uoppnåelig ble oppstykket i små, overkommelige deler. Det er jeg som har klart alt selv. Ketil har spurt de riktige spørsmålene og gitt meg et dytt for å komme i gang.
Jeg kan virkelig anbefale Ketil på det varmeste!!
Christina, 24 år

Jeg begynte å arbeide med Ketil i en periode i livet hvor jeg følte meg helt fastlåst. Gjennom sin magiske miks av humor, utfordring og støtte har Ketil hjulpet meg å tro på mine egne evner og min påvirkningskraft.  Gjennom Ketils coaching har jeg frigjort meg fra vanetenking om meg selv, og blitt klar over min egen valgfrihet.  Jeg har tatt modige valg som tilfører glede, energi, mening og utfordring både i karrieren og i privatlivet.

Kvinne, gründer, 38 år

Utfordrende, skummelt og ekstremt lærerikt. Jeg vil kalle dette oppsummerende. Coachingen med Ketil var i tillegg utrolig befriende.  Ved å lære å tørre å sette ord på ting, følelser og tanker har disse timene hatt stor betydning for mitt liv og min personlighet. Det er viktig å kunne si høyt at man er flink og å vite at man kan sikte seg inn mot et mål. Kanskje enda viktigere er det å kjenne på hvorfor dette kan være så vanskelig – få hilse på sine «indre demoner».

Jeg anbefaler alle å benytte coaching som et verktøy for å kunne sikte seg inn mot et mål. Tørre å innrømme dette målet og ikke alltid grave i fortiden, eller frykte det å mislykkes. Kanskje særlig der man befinner seg i et skjæringspunkt i livet. Det er utrolig hvor mye de små ekstensielle tingene har å si for livet ditt – og det er utrolig å se hvordan Ketil klarer å grave det fram

 Anette (25)

Jeg benyttet Ketil som personlig coach i en periode hvor jeg følte at mitt lederskap ble utfordret fra sterke personer internt i bedriften. Gjennom prosessen med Ketil fikk jeg hjelp til å finne min rolle som leder, og hvordan jeg som leder blir oppfattet. Vi var gjennom flere fasetter og roller man er i som leder; som møteleder, hvilken lederstil man inntar, hvilken makt man faktisk har som leder bare ved å inneha jobben (jeg har vært gjennom et avansement fra mellomleder til daglig leder) og i det hele tatt hvordan man opptrer i det daglige. Jeg opplever at etter en periode hvor jeg møtte Ketil til samtaler har jeg blitt styrket i min lederrolle. Det er ikke lenger slik at jeg føler usikkerhet i møter med personalgruppen, da jeg i langt større grad er bevisst på hvordan jeg skal opptre for å bekle lederjobben. Det å få hjelp til å bli klar over rollen som leder har vært det sentrale for meg i denne prosessen.

Daglig leder i mellomstor bedrift, 58 år

Personlig har Ketil hjulpet meg til å rydde opp i mange problemstillinger på det profesjonelle planet, og ikke minst det personlige plan. Vi er tross alt hele mennesker. Hovedtemaer har vært frustrasjoner rundt manglende aksjon fra nære medarbeidere i saker jeg er opptatt av, samt saker som bor i meg selv utifra hvem jeg er og hvordan jeg oppfatter meg selv.

Det å se meg selv i forskjellige situasjoner og hjelpe meg til å sette ord på følelser rundt dette, samt å gi meg kraft i form at jeg har innsett at jeg sitter for det meste på nøkkelen selv, har for meg vært meget lærerikt. Jeg oppfattet Ketil som krevende på en god måte, samt at han fikk meg til å gi meg selv forpliktelser på mange plan. Tøft, lærerikt og befriende. At arbeidsgiveren ga meg denne muligheten og luksusen det var å snakke med en coach på denne måten, og snakke om alt fra saker som befant seg langt innenfor komfortsonen, og til mer overordnede spørsmål har vært meg en stor glede. – Takk for flotte og krevende samtaler, Ketil.

Nestleder på mellomstor bedrift 42 år gammel.

Ketil utfordret meg til å løfte blikket og ta tak. Han har hjulpet meg til en måte å tenke på som gjør hverdagen min til et mye større mulighetsrom enn det var tidligere. Selv om jeg ikke klarte å ordlegge hvilke problemer jeg skulle løse i utgangspunktet, står jeg nå rustet til å knekke utfordringer på en helt annen måte. Han er dessuten inspirerende i sitt vesen og har fått meg til å prøve å lytte til og snakke med andre mennesker på et mye høyere nivå enn før, så (ring)virkningene er kanskje større enn hva han er klar over.

Siri, student

Våren 09 ville jeg ta noen viktige og «skumle» valg, – valg jeg både ønsket og fryktet. Med Ketil som coach ble jeg både utfordret og støttet, slik at jeg fikk mot til å gjennomføre prosessen med en framdrift som holdt engasjementet oppe. Det er god driv i det Ketil bidrar med! Jeg har nå tatt et par slike «skumle» valg, og er veldig fornøyd med utfallet.

Marit Jarmund, HR -ansvarlig, 50 år

Gjennom coaching fikk jeg hjelp til å tenke om egen mestring på en ny måte. Jeg fikk ny tro på at jeg har evnene som skal til for å nå de målene drømmer om å nå, og fikk hjelp til å tenke strukturert rundt hvordan jeg kan nå dem. Ketil pushet meg på å trene og utfordre min egen kreative muskel, og han hjalp meg til å se at denne muskelen var mye større og kraftigere enn jeg hadde trodd. Coaching var en veldig nyttig prosess for både mitt personlige og yrkesaktive liv.

Kvinne, journalist, 30 år

Ketil har vært min coach over en periode av livet hvor det skjedde mye spennende og hvor jeg hadde mange drømmer og mål. I løpet av coachingen lærte jeg masse om meg selv, og fikk satt ord på og systematisert mye av det jeg ønsker å oppnå i livet, både kort- og langsiktig. For å nevne en ting bestemte jeg meg under coachingen for å realisere en drøm jeg hadde hatt lenge. Å reise rundt i verden i noen måneder for å fotografere misjon og humanitærhjelp. Dette skal jeg nå legge ut på, bare noen få måneder etter at coaching-perioden tok slutt. Kort sagt kan jeg absolutt anbefale Ketil, og jeg kommer nok selv til å gjøre dette om igjen senere i livet, da jeg lærte masse!

Vegard Giskehaug, fotograf, 23 år

Det har vært en veldig positiv opplevelse å jobbe med Ketil. For hvert møte arbeidet vi systematisk ut fra et eller flere temaer som var viktig for meg å snakke om og bearbeide. Jeg merket etterhvert tydelig forskjell mellom å prosesserer disse tingene alene, og i samarbeid med Ketil. Han har hjulpet meg til å se nye løsninger på flere emner, som for meg hadde så godt som fastlåste svar. Dette har igjen hjulpet meg til en bedre innsikt i hva JEG kan realisere både for/ved meg selv, og sammen med verden rundt meg.

Kvinne, masterstudent i pedagogikk, 23 år

 

Norske Konsertarrangører

Norske konsertarrangører har i samarbeid med Ketil Hvindenbråten i Kontrast Coaching gjennomført webinarserien «Ledelse i annerledestiden» våren 2020. Vi er veldig fornøyd med samarbeidet.

Ketil har utviklet og levert et solid program med godt faglig innhold. Deltakerne har vært svært fornøyd med utbytte fra webinarene og har i ettertid uttrykt at Ketil har vist god evne til å se alle deltakerne og å skape et godt fellesskap gjennom skjermen.

Nyaling Saidy Kiil Arrangørfaglig rådgiver Norske Konsertarrangører

Parkenfestivalen

Jeg møtte Ketil først via et lederkurs der han var innleid coach. Jeg oppdaget fort at han hadde stor kompetanse og en fabelaktig formidlingsevne, og dermed evne til å engasjere og inspirere. Jeg valgte derfor å leie han inn til en runde coaching i bedriften jeg er daglig leder for.

Ketil har intuitivt forstått hvor skoen har trykket og hjulpet meg å bli tryggere i min rolle som daglig leder. Han har samtidig bevisstgjort teamet mitt på hvem hver enkelt er, hvilke styrker de har og hvilke utfordringer de med fordel bør fokusere på i det daglige, slik at teamet fungerer mer optimalt. Alle ansatte har fått stort utbytte og veien videre er blitt krystallklar i samarbeidet med Ketil. Fremtid ser nå så lys ut at vi alle må bruke solbriller. Anbefales!:)

Gøran Aamodt, festivalsjef

Kreftforeningen

Vi bestilte en innledning og fikk en prosess

Vi inviterte Ketil for å høre om hvordan han jobber med frivillige. Før vi visste ordet av det, var han i gang med en prosess hvor vi ikke bare lærte av hans erfaringer, men også ble tvunget til å se på våre egne. Han ledet oss inn i en utforsking av vårt eget arbeid som skapte refleksjon og nye tanker. Vi lurte på om han helt hadde glemt hva vi hadde bestilt han til, men han leverte der også.

I tillegg har han et godt humør som i seg selv er inspirerende. Så, vi fikk mye mer enn det vi ba om. Skal vi ha hjelp til prosessledelse, vil jeg i alle fall sjekke om Ketil er ledig.

Kåre Dag Mangersnes, distriktssjef, Østlandet

Pstereo

Ketil Hvindenbråten hadde gjennom Norske Konsertarrangører et sekstimers kurs i organisasjonsutvikling og prosjektledelse for festivalens mellomledere. Han ledet oss gjennom dagen på en veldig profesjonell og personlig måte. Ketil klarte å få hver enkelt deltager til å bli bedre kjent med seg selv og organisasjonen.

Jeg er sikker på at kurset har gjort oss til bedre ledere og bedre mennesker.

Bård Flikke, markedsansvarlig

Østafjellske kompetansesenter for musikk

Ketil Hvindenbråten holdt foredrag om ”Frivilligmotivasjon og organisering” for oss i Østafjelske kompetansesenter for musikk. Deltagere var arrangører fra Buskerudområdet. Ketil holdt et inspirerende foredrag, hvor han startet med å aktivisere deltagerne, løse opp stemningen og skape en god dialog. En utradisjonell måte å starte et foredrag på som funket glimrende.

Ketil er en faglig dyktig og rutinert foredragsholder. Han skaper lett god kommunikasjon med deltagerne med sin avslappende og hyggelige væremåte. Innholdet i foredraget var relevant for målgruppen og ble tatt veldig godt imot.

Ketil Hvindenbråten kan anbefales som foredragsholder.

Christin Bastiansen, prosjektmedarbeider

Norsk Rockforbund

I forbindelse med vårt prosjekt «Bolyst- kulturaktører som tilflyttingsgeneratorer» hadde vi ett lederutviklingsprogram for ildsjelene i norsk konsertarrangør bransje. Gjennom lederutviklingsprogrammet har ønsket vært å anerkjenne ildsjelene i kulturlivet, ettersom det ikke er noen tvil om at disse er svært viktige bidragsytere til bolyst, uavhengig om de bor i bygd eller by. Ildsjelene, eller «bjellesauene» som vi har definert dem, vil kunne bidra til at festival- og konsertarrangører kan gjøre sitt virke til helårsnæring.

Ketil ble engasjert til å bidra i forbindelse med planlegging av faglig innhold og gjennomføring av programmet. De 4 samlingene på 2-3 dager ble gjennomført i løpet av vinteren 2012-2013. Samlingene inneholdt blant annet temaene: Selvledelse, konflikthåndtering, gruppedynamikk, coachende ledelse og krisehåndtering.

I sammen med våre faste medarbeidere utviklet og gjennomførte Ketil et program som fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Han har bidratt med bred fagkunnskap og engasjement. I prosesser som involverer utvikling av toppledere kan vi anbefale Ketil på det varmeste.

Anders Tangen, prosjektansvarlig, Norsk Rockforbund

Arrangørseminar Alta

Vi samlet frivillige konsert- og festivalarrangører i Alta for en todagers seanse i februar i år, hvor motivet blant annet var kompetanseheving blant de frivillige, og økt eierskapsfølelse og samhold. I samarbeid med Norsk Rockforbund fikk vi besøk av blant annet Ketil Hvindenbråten, som straks utfordret oss til å se på oss selv i nytt lys, både kritisk og positivt. I seansen var det både festivalarrangører fra Aronnesrocken og Sørøyrocken, samt studentarrangører fra City Scene og Studentuka i Alta.

Ketil er en ekstremt dyktig og kunnskapsrik motivator og foredragsholder, som virkelig får fram essensen i det vi driver med, og tok oss på kornet mer enn vi forventet. Basert på den første setningen jeg hørte etter at vi hadde gått ut av forelesingslokalet (i ekte finnmarksånd): «f**n i h**v*’e, nå gleder jeg meg til å lage festival», kan jeg med god samvittighet anbefale Ketil på det aller sterkeste til andre som ønsker å øke motivasjonen internt i sine organisasjoner.

Torgeir Ekeland, daglig leder, City Scene

Steinkjerfestivalen

I forbindelse med en teamledersamling ønsket vi å utfordre teamlederne til å gå litt ut av sinne rammer og komfortsoner, for å spleise en allerede velfungerende gjeng enda bedre sammen. Tema var teambuilding og å skape entusiasme. Ingen enkel oppgave der alle individuelt er sterke personligheter, med stor kompetanse og gjennomføringsevne på sine felt. Hvindenbråten hadde 4 timer til rådighet og fikk deltagerne både til åpne seg, lære mer om hverandre og seg selv, sine egne grenser og begrensninger.

Som gruppe ble vi langt bedre kjent med hverandre, og gjennom det fungerer bedre sammen, både sosialt og profesjonelt. Rett og slett en meget nyttig sesjon med Hvindenbråten.

Svein Bjørge, festivalsjef, Steinkjerfestivalen 

Kroa i Bø

Ketil holdt et motivasjons- og rekrutteringskurs på Kroa i Bø i midten av mars 2014. Kroa har i en periode slitt med både å skaffe nok frivillige, samt å holde motet oppe under en krevende flytteperiode i løpet av høsten 2013. Under kurset utfordret Ketil oss og satte både oss som privatpersoner og som en del av en større frivillig gruppe i søkelyset. Han rettet blikkene våre mot våre og Kroas verdier og stilte spørsmål ved måten vi jobber på i dag og fikk oss til å tenke både nytt og annerledes.

Vi hadde en veldig produktiv dag med Ketil som vi fikk utrolig mye ut av. Ketil er utrolig dyktig, og tar hver detalj på kornet. Kroa i Bø kan ikke annet enn å anbefale Ketil!

Mari Beate Sannes, styreleder, Kro og Kultur

Sørøyrocken

Sørøyrocken var så heldige å få jobbe med Ketil gjennom et kurs i regi av Norsk Rockforbund. Vi er en ung festival, med kun to arrangementer bak oss og trengte hjelp til organisajonsbygging. Ketil ledet oss igjennom prosesser som hjalp oss finne frem til kjernen i festivalen, hva motivasjonen vår er, styrker og svakheter. Han var veldig ærlig og lot oss slippe unna når vi forsøkte å gå rundt grøten på temaer. Kurset har hjulpet oss å få på plass en organisasjon som vil gjøre oss istand til å bygge opp den festivalen vi ønsker. Ketil har itillegg glimt i øyet, god humor og et genuint ønske om å være til hjelp.

Kristin Alvestad, daglig leder

Hverdagsklubben og arrangørmiljøene i Østfold

Målet er ikke nødvendigvis det samme for oss alle, men drivkraften vi bærer på er nå belyst, og vi ser hvorfor vi har noe å tilføre hverandre. Jeg føler meg ikke alene lenger. Nå går vi sammen.

Det finnes ikke så mange andre ord til Ketil enn et stort, lykkelig og ydmykt takk.

Elind Rui-Blix, leder Hverdagsklubben 2012

Festidalen

Festidalen arrangerte i år for første gang næringslivsseminar for sponsorane våre. Vi valge Ketil som ein av føredragshaldarane då vi har latt oss imponere over Slottsfjellfestivalens sponsorarbeid. I vår region merkar vi at auka satsing og samspel med næringslivet ber frukter for begge partar.

No er vi klare for arbeidet med å finne områder vi kan utvikle oss vidare på, saman med sponsorane våre.

Ketil er i så måte ein god formidlar for desse tankane og kan bruke konkrete erfaringar til å så dei naudsynte ideane både hjå oss som kulturleverandør og hjå vårt lokale næringsliv som også treng innspel til si kultursponsing. Det heile kokar ned til å formidle sine verdiar og sitt bodskap til eit publikum og vi har dermed felles interesser av å gjere dette best mogleg.

Thumbs up for Ketil Hvindenbråten.

Odd Steinar Arnensen, sponsoransvarlig

Sinus scene, Bodø

Ketil har ikke bare vist seg som en dyktig coach, men også som en kjemperessurs og fagperson innenfor musikkfeltet som vår virksomhet jobber med. Ketil kom inn i vår virksomhet i første trinn av en endringsprosess, der både optimisme og misnøye rådet. Han er flink til å utfordre, samtidig som han liker å bli utfordret selv. Dette gjør at vi sammen har oppnådd bedre resultater enn vi på forhånd hadde håpet på. Han har sørget for at vi har fått en kjempestart i det videre arbeid for virksomheten, og vært flink til å sette et tydelig fokus og få fram både begeistring og engasjement. Jeg anbefaler å ta kontakt med Ketil hvis man trenger å sette i gang med nye ting som er vanskelig å ta tak i pga. sprik i arbeidsgruppa. Holder man på med musikk i tillegg, så har han masse kunnskap å tilføre der også.

Andreas Førde, daglig leder

Smiløkka Arena AS, Vear

Vi brukte Toril Nygren Grave og Ketil Hvindenbråten til å holde et seminar med tema Etikk ved en personalsamling bedriften hadde i Strömstad. Vi hadde en svært positiv opplevelse med å bruke Toril og Ketil. De fikk opp stemningen og engasjementet med en gang.

Det var en fin blanding av humor og skjemt i opplegget. Det var laget på en måte som gjorde at alle kom til orde og ble hørt. Tilbakemeldinger fra deltakerne var utelukkende positive, og det ble sagt at det var «synd det ikke varte lenger». Temaet ble holdt varmt langt ut over seminarets varighet og jeg registrerer at temaet fortsatt er levende lang tid etterpå. Jeg kan absolutt anbefale Toril og Ketil til å holde seminar med Etikk som tema.

Knut Kalstad, daglig leder

Østkanten bluesklubb, Oslo

Stikkordene Ketil fikk før seminaret var styrets organisering/arbeid. Med sin brede erfaring fra arbeid med bl.a. Slottsfjellfestivalen i Tønsberg og som coach ble det en lærerik og dynamisk seanse.Oppgaven å fortelle et innarbeidet styre om hva som kan gjøres annerledes er ikke den enkleste.  Men dette klarte han utmerket.

Han utfordret oss og fikk oss til å tenke over vår egen motivasjon, våre roller og reflektere over frivillig arbeid på det nivået vi driver. Vi ble veiledet inn i andre tankebaner, og vi ble minnet om hvorfor vi er så engasjert i dette arbeidet. Ketil evnet å få en gruppe, for ham fremmede mennesker, til å by på seg selv. Dette anbefales alle som trenger inspirasjon og påfyll.

Kristina Rustad, styremedlem og seminaransvarlig

Det norske studentersamfunn, Oslo

Det Norske Studentersamfund har stadig diskusjoner om profil, merkevare og navn. For å få veiledning i diskusjonen, passet det oss perfekt å bruke Ketil som en ekstern veileder i diskusjonen under en workshop med aktive medlemmer fra forskjellige foreninger med forskjellig tilknytning til Studentersamfundet.

Ketil hjalp oss å gå dypere ned i grunnen til at dette temaet kommer opp på nytt og på nytt, og dro fram et engasjement i mange av oss som har vært til stor nytte i arbeidet og ført til en videre prosess med kontinuerlig fokus på problemstillingen, gjennom flere egne workshops og generelt bedre samarbeid i en stor og komplisert organisasjonsstruktur.

Magni Sørløkk, økonomiansvarlig

Samdrift, festivalnettverk Tromsø

I Tromsø ønsker vi at festivaler og kulturarrangører skal heve sin kompetanse på håndtering av frivillige. På vår åpningskonferanse var Ketil en av foredragsholderne, og med bidraget «godt lederskap av frivillige» lyktes han på flere fronter: Han hjalp til med å skape bevissthet rundt egne lederferdigheter, han inspirerte til å møte nye utfordringer og han fikk oss til å kose oss mens vi jobbet! Et lærerikt og artig opplegg, også takket være hans blide åsyn og sprudlende overskudd!»

Ragnhild Daae Gjertsen, prosjektleder Samdrift

Studenthuset Folken, Stavanger

Tankene rundt en strategi ligger ofte der, men det å få satt ord på den og få den skrevet ned er en stor prosess. Der opplevde vi at det var meget nyttig å ha Ketil hos oss for nettopp å sette ord på ting. Vi fikk også en opplevelse av at det var vi selv som stod for innholdet i arbeidet. Men at Ketil på en enkel måte satt det mer i system for oss. Resultatet av det strategiseminaret vi hadde var at vi nå har fått bearbeidet vår gamle strategi og satt i gang arbeidet med en handlingsplan.

Birte Nettelhorst Bærheim, daglig leder

 
Google+