Ledelse i annerledestiden

Ledelse i annerledestiden

Jeg er også full av beundring overfor lederne jeg jobber med, og hvordan de har håndtert situasjonen. De har evnet å omstille seg raskt i en krevende situasjon. En av grunnene til at de har lyktes er at vi er koblet sammen av internett. Nettet og verktøyene vi bruker til kommunikasjon og ulike oppgaver gjør at nedstenging ikke har blitt så dramatisk som den kunne blitt.

Les mer
Google+