Om Kontrast Coaching

Ketil Hvindenbråten. Foto: Vegard Giskhaug

Kontrast Coaching eies og drives av Ketil Hvindenbråten.

Ketil er en erfaren coach med variert yrkesbakgrunn fra både privat, offentlig og frivillig sektor. Han har ledererfaring og jobbet frem til september 2008 som daglig leder i Norges KFUK-KFUM, Vestfold og Telemark.

I tillegg har han styreerfaring og har bakgrunn fra etableringsvirksomhet.  I dag driver Ketil egen virksomhet med fokus på coaching, seminarer, talentutvikling og eventproduksjon. Som produsent i musikkfestivalen Slottsfjell utvikler han fortløpende sitt eget lederskap. I festivalen har han blant annet har ansvar for kompetanseutvikling og rekruttering. I tillegg til å være fast kursholder for Norsk Rockforbund så har han bidratt til å lage og gjennomføre ledertreningsprogram for toppledere i Rockforbundet. Dette arbeidet har han også fortsatt inn i under organisasjonens nye navn Norske konsertarrangører. Ketil har også vært gjesteforeleser i prosjektledelse ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Sørøst-Norge.

Ketils coachingvirksomhet har kontorer Oslo og  Tønsberg. I tillegg så gjør har oppdrag i hele Norge og resten av verden når det er ønskelig.

Hans coaching er direkte og uredd. Ketil er ikke redd for å utfordre, og står i tillegg løpet sammen med deg. Humor er et viktig verktøy i hans coaching. Ketil er Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) fra The Coaches Training Institute (CTI). I tillegg så er han sertifisert som Associate Certified Coach (ACC) fra International Coach Federation (ICF). Internasjonale sertifiseringer sikrer deg høy kvalitet og etisk standard.

I coaching en til en jobber han med artister, ledere, gründere, idrettstrenere på toppnivå og andre som trenger noe nytt for å få det beste ut av karrière og livet forøvrig.

Ketil leverer faste oppdrag til flere aktører, deriblant AS3 Norge, NetExpat og Norske Konsertarrangører. Trenger din virksomhet å knytte til seg en coach eller rådgiver på fast basis så ta kontakt.

Som kursholder så ligger Ketil sitt fokus på å engasjere deltagerne på en måte som setter spor. Uansett hva temaet skulle være så strekker han seg for å skape langsiktig læring som fortsetter etter at kurset er avsluttet.

Under Referanser finner du noen tilbakemeldinger på hvordan Ketil oppleves som coach, fasilitator og kursholder.

rekrutteringsuperstjerner_ketil_hvindenbråten934

Workshop med inspirasjon av frivillige som tema. Foto: Christin Bastiansen, ØKS

Workshop med inspirasjon av frivillige som tema. Foto: Christin Bastiansen, ØKS

Google+