Hvilken bås er du i?

Skrevet den april 15, 2015 de Ketils blogg

«Vil ikke settes i bås.» Det er et ganske utsagn fra band og artister som er i ferd med å bli kjent, og det er sikkert mange motiver for å komme med dette utsagnet. Det handler det om å skille seg ut, om ikke være for lik mange andre. I tillegg så handler det nok også om at ingen (spesielt musikkjournalister) skal ha en unnskyldning for å mislike de. Om du misliker en genre så misliker du alle som befinner seg innenfor denne genren. Båser inkluderer de som er på innsiden, og ekskluderer de som er på utsiden.

1175344_10153216727320118_1649530920_n

Ketil som ekstrovert? Foto: Sigurd Reistad Klæva

Introvert og ekstrovert.

To gamle ord som har blitt mote de siste årene. Vi skal være det ene eller andre. Vent litt. Er det sånn det er?

Ofte settes likhetstegn i mellom introvert og innadvendt, og ekstrovert med utadvendt. Det finnes allikevel flere nyanser.

Store Norske leksikon beskrives de slik:

Introversjon

«Introvert, introversjon, innadvendthet. Hos Carl Gustav Jung betegnelse på holdningen hos mennesker som tillegger sine egne, indre opplevelser en dominerende betydning. Den motsatte, utadvendte holdning kalles ekstroversjon, eller det å være ekstrovert.

En person som sjelden tar kontakt med andre, er sky i sosiale sammenhenger, har oppmerksomheten rettet mot sine indre opplevelser og gjerne foretrekker ensomme aktiviteter kalles introvert.»

Ekstroversjon

«Ekstrovert, personlighetsbeskrivende uttrykk, brukt i Carl Gustav Jungs typelære om mennesker hvis livsenergi er vendt utad. Ekstrovert er det motsatte av introvert.

Ekstroverte mennesker er sosiale, pratsomme, kontaktsøkende, ikke så redde for å dumme seg ut, og de liker nyhet og variasjon.

I moderne forskning, for eksempel av H. J. Eysenck og McGrae og Costa, har dimensjonen ekstrovert–introvert vist seg å være av det mest sentrale og grunnleggende for beskrivelse av mellommenneskelige forskjeller i personlighet.»

Carl Gustav Jung er altså begrepenes far. I 1921 ga han ut sin psykologiske teori om personlighetstyper tre dimensjoner. En av disse er energi knyttet til preferansene ekstroversjon kontra introversjon. Jeg skal ikke overlesse dere med Jungiansk teori, men det er altså her begrepene kommer fra.

Paradokser

37807_418021057506_1876150_n

Ketil som introvert? Foto: Maria Amelie

Som mennesker så kommer vi alle slags versjoner. Den som jeg kjenner best av alle, meg selv, blir jeg ikke så lett klok på. Jeg er nok både introvert og ekstrovert, men egentlig så passer ingen av begrepene på meg fullt og helt.

Hva er fristende med å sette seg selv og andre i bås?

Det gjør vel kanskje verden mer oversiktlig. Når vi setter andre i bås så kan vi skille mellom dem vi ønsker å ha noe med å gjøre, og de vi ikke vil ha noe med å gjøre. De vi liker, og de vi ikke liker. Hva skjer da når vi skal gjøre den samme sorteringen av oss selv? I en karikert fremstilling så ser hverken ekstroverte eller introverte spesielt trivelige ut.

Et menneske som er introvert er da sur, innesluttet, asosial og negativ.

Og om du er ekstrovert så er du oppmerksomhetsyk, krampaktig, rotløs og overfladisk.

Ekstroversjon og introversjon kan brukes som speil. Du kan bruke de til å oppdage og utvikle sider hos deg selv. Det kan du gjøre ved å stille deg selv spørsmål:

Hva ved den ekstroverte delen av meg liker jeg, og hva vil jeg utvikle i den?

På hvilken måte er jeg introvert, og hvilke muligheter er det jeg ikke utnytter i dag?

Slipp deg selv løs fra båsene dine, og bli en frittgående skapning. Gi deg selv et liv som rommer hele deg, også de delene av deg som du ikke kjenner i dag.

I morges var jeg hos NRK og Kathrine Krømke og snakket litt om temaet. Link til innslaget finner du her.

Google+